120 personer deltog i workshop för implementering av nationella rekommendationer för R-RCT!

Forum Mellansverige och Uppsala Clinical Research Center höll en workshop om praktiska erfarenheter av genomförda och pågående Registerbaserade Randomiserade Kliniska Studier (R-RCT) 15 oktober 2019 i Uppsala. Syftet med workshopen var att starta implementeringen av de nya nationella rekommendationerna för R-RCT. Dessa har utvecklats inom samarbetet mellan Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier Sverige och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Forum Mellansverige har haft uppdragsansvaret och Uppsala Clinical Research Center (UCR) har projektlett arbetet.

Det var en fullsatt workshop med deltagare från industrin, akademin, hälso- och sjukvården samt myndigheter som diskuterade flaskhalsar, fallgropar och framtida möjligheter med R-RCT. Dagen bestod av föreläsningar och interaktiva sessioner med goda möjligheter att diskutera med ledande forskare och experter inom akademi, industri och regulatoriska myndigheter. Workshopen var ett samarbete mellan Forum Mellansverige och Uppsala Clinical Research Center.

Programmet och presentationerna finner du nedan.

Program

Presentationer