120 personer deltog i workshop för implementering av nationella rekommendationer för R-RCT!

Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center höll en workshop om praktiska erfarenheter av genomförda och pågående Registerbaserade Randomiserade Kliniska Studier (R-RCT) 15 oktober 2019 i Uppsala. Syftet med workshopen var att starta implementeringen av de nya nationella rekommendationerna för R-RCT. Dessa har utvecklats inom samarbetet mellan Vetenskapsrådets enhet Kliniska Studier Sverige och Sveriges sex sjukvårdsregioner. Forum Uppsala-Örebro har haft uppdragsansvaret och Uppsala Clinical Research Center (UCR) har projektlett arbetet.

Det var en fullsatt workshop med deltagare från industrin, akademin, hälso- och sjukvården samt myndigheter som diskuterade flaskhalsar, fallgropar och framtida möjligheter med R-RCT. Dagen bestod av föreläsningar och interaktiva sessioner med goda möjligheter att diskutera med ledande forskare och experter inom akademi, industri och regulatoriska myndigheter. Workshopen var ett samarbete mellan Forum Uppsala-Örebro och Uppsala Clinical Research Center.

Programmet och presentationerna finner du nedan.

Program

Presentationer