Ladda ner hela PDF:en

Projektet med att ta fram nationella rekommendationer för R-RCT är ett i tiden begränsat projekt och de personer som arbetat med projektet kommer efter projektets slut återgå till ordinarie arbetsuppgifter. Det kommer inte ske några uppdateringar av dokumentation eller tekniskt ramverk efter avslutat projekt.

Det finns ingen central nationell support eller förvaltning av det tekniska R-RCT-ramverket. Det finns heller ingen central nationell support eller förvaltning av den kliniska delen av en R-RCT-studie. De organisationer som man kan kontakta i olika frågor finns angivna i dokumentet ”Frågor och stöd”.

Uppbyggnaden, supporten och förvaltningen av det tekniska R-RCT-ramverket och studieapplikationen är något som förväntas skötas av de organisationer som sätter upp studien. De roller/organisationer som krävs för detta finns angivna i dokumentet ”Roller och processer”.

Det som tillhandahålls nationellt är den dokumentation och den applikation som ingår i rekommendationerna för R-RCT. Dokumentation och applikation finns för nerladdning på webbplatsen R-RCT.se som administreras av Forum Uppsala-Örebro.

Applikationens kod levereras ”as is”. Koden är testad men kan trots det innehålla buggar. Trots noggrant arbete med dokumentation kan det förekomma att det som står i koden inte alltid stämmer med dokumentationen. Koden ska ses som proof-of-concept och en sorts väldigt detaljerad dokumentation för att man ska få en teknisk förståelse för hur applikationen är tänkt att fungera, och med hjälp av övrig dokumentation kunna utvärdera hur den tekniska lösningen bör fungera i enskilda register beroende av hur de är implementerade.