Ladda ner hela PDF:en

Dokumentet ska ge en funktionell och teknisk översiktsbild av R-RCT-ramverket utan att gå in på tekniska detaljer. Förmodade läsare inkluderar därmed roller som IT-strateg, projektledare eller liknande. Även för en utvecklare ska dokumentet ge en bra sammanfattning, med mer tekniskt fördjupning i dokumentet [UTV_DOC]. Läsaren förutses ha viss kunskap om kvalitetsregister och även viss kunskap om kliniska studier. Förhoppningen är att läsaren efteråt ska se hur R-RCT passar in i den egna organisationen, samt ha fått en allmän teknisk förståelse av ramverket.