Ladda ner hela PDF:en

Utvecklingsprojektet ”Nationella rekommendationer för R-RCT” har genomförts med finansiering från Vetenskapsrådet inom ramen för dess uppdrag att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. De sex regionala noderna som samverkar med Kliniska Studier Sverige och Sveriges registercentrum har tillsammans tagit fram nationella rekommendationer. Forum Mellansverige har haft det nationella ansvaret för genomförandet av projektet med Uppsala Clinical Research Center (UCR) som projektledare.

Förhoppningen är att rekommendationerna ska underlätta och snabba på arbetet med registerbaserade randomiserade kliniska studier (R-RCT) i de befintliga svenska kvalitetsregistren och andra lämpliga register och datasamlingar. Kombinationen av kvalitetsregister och RCT som vi har i Sverige idag är unikt. Med ökat fokus på mer pragmatiska kliniska studier närmare den vardagliga vården med R-RCT kommer Sveriges attraktionskraft att öka för att förlägga studier i och även att ha som partner i större internationella studier. Med hjälp av verktyg i form av dokumentation och tekniskt ramverk tillgängligt kan R-RCT genomföras snabbare och med högre kvalitet i fler register.